image

     ПГ по КТС гр. Правец     
 
Слънчевата система - Solar System – Слънцето, планетите, техните спътници и астероидите.

Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина - облак от междузвезден прах, газове и лед. С течение на времето по-голямата част от космическия прах и газ се събрали на едно място под действието на гравитацията и така се е формирало Слънцето. От останалата материя - прах, лед и газ, впоследствие се формирали планетите, луните, кометите и астероидите.Слънчевата система се намира на около 26000 светлинни години от центъра на нашата галактика Млечния път в един от спиралните ръкави, по-близо до ръба на галактиката. Цялата слънчева система се завърта веднъж около центъра на галактиката ни за около 250 милиона години.До 24 август 2006 г. се считаше, че планетите в Слънчевата система са девет на брой. Но на тази дата на историческо заседание на Международния астрономически съюз е променена дефиницията за планета, заради новооткрито космическо тела, което също претендира да е планета в нашата система. Според новото определение планета може да се нарича тяло, което е в орбита около Слънцето, не е сателит и доминира по своята орбита, и е достатъчно масивно, за да поддържа хидростатичен еквилибриум и има почти кръгла форма.
Това е причината от този момент планетите в Слънчевата система да бъдат осем на брой, а наричаната дотогава планета Плутон да се нарича планета-джудже. Две години по-късно, на 12 юни 2008 г. е въведено новото понятие за телата, подобни на Плутон - те се наричат вече плутоиди. Това се тела, които обикалят около Слънцето по орбита отвъд орбитата на Нептун и масата им позволява да поддържат хидростатично равновесие, но не е достатъчна за да освободи орбитата им от други тела.
Слънчевата система съдържа Слънцето, осемте планети, над 68 спътници на планетите и голям брой малки тела (комети и астероиди). Вътрешната част на Слънчевата система съдържа планетите Меркурий, Венера, Земята и Марс, а във външната част са разположени Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун и Плутон. Между двете части се намира астероиден пояс. Орбитите на планетите са елиптични, с изключение на Меркурий и Плутон, които имат кръгови орбити. Орбитите на всички планети лежат на една плоскост, наречена еклиптика. Еклиптиката е наклонена на 7 градуса към плоскостта на слънчевия екватор. Единствено орбитата на Плутон се отклонява от плоскостта на еклиптиката - на 17 градуса.
  Според физичните си признаци планетите образуват две групи: тези, подобни на Земята, образуват земната група, а останалите са газови и формират групата на планетите-гиганти.Планетите, отнасящи се към земната група са Меркурий, Венера, Земя и Марс. Всички те са с малки размери и маса, а средната им плътност е няколко пъти по-голяма от плътността на водата. Имат бавно околоосно въртене и малко количество спътници: Меркурий и Венера въобще нямат, Марс има два (Фобос и Деймос), а Земята - само един (Луната). Към земната група се отнася и Плутон.Съществуват и различия между планетите от земната група. Венера, за разлика от другите планети, се върти около своята ос в посока, обратна на посоката на нейното въртене около Слънцето. А периодът за завъртане на Меркурий около Слънцето е с 1/3 по-голям от периода за неговото околоосно въртене. Ъгълът на наклона на плоскостта на орбитата на Земята и Марс се почти еднакви, а при Меркурий и Венера са съвсем различни. Това означава, че на Марс съществуват годишни сезони, подобни на Земята, но те траят почти два пъти по-дълго време, отколкото тук.Сходства и различия има и в атмосферата на планетите от земната група. За разлика от Меркурий, който, подобно на Луната, няма атмосфера, Венера и Марс имат. Венера има много плътна атмосфера, състояща се основно от въглероден двуокис и серни съединения. Атмосферата на Марс е коренно различна: необичайно разредена и бедна на кислород и азот. Атмосферното налягане на Венера е почти 100 пъти по-голямо от земното, а на Марс е 150 пъти по-малко. Почти 2/3 от повърхността на Земята заемат океаните, а на повърхността на Марс и Венера липсва вода.
  Слънчевата Система (*.ppt) Даниел, ПГ по КТС гр. Правец    

 
< Информация за Планетите от Слънчевата система
от: Астрономия речник

© 2010 - Всички права запазени - Информациона Страница по Астрономия.
За най-добър изглед на сайта изпозлвайте Mozilla FireFox.
Създател
Борислав Ботев ™