image

     ПГ по КТС гр. Правец     
 
Плутон - Pluto - плутоид - космическо тяло в Слънчевата система, отвъд орбитата на Нептун
Плутон е небесно тяло (наречено плутоид) с малки размери в сравнение с останалите планети, на орбита отвъд орбитата на Нептун. От своето откриване през 1930 до 2006 г. Плутон е считана за последната, девета плането в Слънчевата система. През 2003 е открито друго космическо тяло (2003 UB313), с по-голяма маса и разположено отвъд орбитата на Плутон, но едва след неговото идентифициране през 2005 г. се повдига въпроса дали това тяло не е 10-тата планета в Слънчевата система. За да се избегнат спорове и в бъдеще дали даден новооткрит обект с подобни характеристики трябва да бъде считан за планета, е приета нова дефиниция – планета-джудже. На 24 август 2006 г. Международния астрономически съюз въвежда това наименование за обектите от типа на Плутон и 2003 UB313, тъй като за разлика от планетите, тези тела нямат достатъчна гравитация, за да освободят своята орбита от присъствието на други малки тела. Така от планета Плутон става планета-джудже. Две години по-късно, на 12 юни 2008 г. Международния астрономически съюз приема новo название за малките космически тела подобни на Плутон – плутоиди. За плутоид се счита всяко небесно тяло, което обикаля около Слънцето отвъд орбитата на Нептун, има достатъчно маса, за да поддържа хидростатично равновесие (има почти кръгла форма) и по неговата орбита има други малки тела. В тази нова категория на обектите, които се намират на далечна орбита, няма да се включват големите тела от астероидния пояс между Марс и Юпитер, защото те не са отвъд орбитата на Нептун. За плутоид се счита и 2003 UB313, която носи името на древногръцката богиня на хаоса Ерис.
Поради своята ексцентрична орбита, в течение на 20 години от своята 248 годишна обиколка около Слънцето, Плутон се явява по-близо до Слънцето в сравнение с планетата Нептун, която в такива случаи се оказва най-отдалечената планета от нашето дневно светило. Такъв е бил и периодът между 21 януари 1979 г. и 11 февруари 1999 г. Плутон отново ще премине орбитата на Нептун чак през 2226 г. Заради изключително ексцентричната си орбита в перихелия, когато е най-близо до Слънцето, Плутон се намира на разстояние 4440 млн. км. от Слънцето, а в афелия, когато е най-отдалечен – на 7395 млн. км.
Плутон е по-малка от седем луни в Слънчевата система: Луната, Йо, Европа, Ганимед, Калисто, Титан и Тритон. Има диаметър 2274 км., движи се по орбита около нашата звезда на разстояние 5,913,520,000 км. (39.4 AU) и има маса 1.27x1022кг. Плутон е открита през 1930 година от американският астроном Клайд Томбо и все още не е посетена от земен космически апарат.
  През 1978 г. е открит нейният спътник Харон, обикалящ на разстояние 20000 км. за 6.4 дни. Счита се, че Плутон има маса, само 0,2% от масата на Земята. Тъй като е известен (приблизително) и диаметърът на планетата, може да се види, че нейната плътност е значително по-малка от плътността на Земята. Понеже е много тъмна, се предполага, че всъщност Плутон е по-скоро гигантско кометно ядро. Повърхностната температура (-230°C) е твърде ниска, за да има значителна атмосфера. Възможно е в разредената атмосфера да има азот, въглероден двуокис и метан, а налягането да е едва няколко микробара. Плутоновата атмосфера може да съществува като газ, когато планетата е близо до перихелия, а през останалото време от дългата плутонова година газът е в твърдо състояние (лед).
Съставът на Плутон не е известен, но съдейки по нейната плътност (около 2 мг/см3), се предполага, че тя е смес от 70% скали и 30% воден лед, много наподобяваща Тритон. Ярките петна по повърхността изглежда са обвити от лед от азот с малко количество метан, етан и въглероден окис. Съставът на тъмните области не е известен, но може би е подобие на органична материя или фотохимическа реакция, предизвикана от космическите лъчи.

 
< Назад към всички планети
от: Астрономия речник

© 2010 - Всички права запазени - Информациона Страница по Астрономия.
За най-добър изглед на сайта изпозлвайте Mozilla FireFox.
Създател
Борислав Ботев ™