image


     ПГ по КТС гр. Правец     
 
Най-ярките звезди - Списък на най-ярките звезди на небето
Пореден N Звезда Име Ректасцензия Деклинация Магнитуд Дистанция
в св. г.
Спектрален
тип
    Слънцето     -26.72 G2V
1 Alpha CMa Sirius 06 44.2 -16 42 -1.46 8.7A1V
2 Alpha Car Canopus 06 23.5 -52 41 -0.72 98.0 F0Ib-II
3 Alpha Boo Arcturus 14 14.8 +19 17 -0.06 36.0 K2IIIp
4 Alpha Cen Rigil Kent 14 38.4 -60 46 0.01 4.2 G2V
5 Alpha Lyr Vega 18 36.2 +38 46 0.04 26.5 A0V
6 Alpha Aur Capella 05 15.2 +45 59 0.05 45.0 G8III?
7 Beta Ori Rigel 05 13.6 -08 13 0.14 900.0 B8Ia
8 Alpha CMi Procyon 07 38.2 +05 17 0.37 11.4 F5IV-V
9 Alpha Ori Betelgeuse 05 54.0 +07 24 0.41 520.0 M2Iab
10 Alpha Eri Achenar 01 37.0 -57 20 0.51 118.0 B3Vp
11 Beta Cen Hadar 14 02.4 -60 16 0.63 490.0 B1III
12 Alpha Aql Altair 19 49.8 +08 49 0.76 16.5 A7IV-V
13 Alpha Tau Aldebaran 04 34.8 +16 28 0.86 68.0 K5III
14 Alpha Vir Spica 13 24.1 -11 03 0.91 220.0 B1V
15 Alpha Sco Antares 16 28.2 -26 23 0.92 520.0 M1Ib
16 Alpha PsA Fomalhaut 22 56.5 -29 44 1.15 22.6 A3V
17 Beta Gem Pollux 07 44.1 +28 05 1.16 35.0 K0III
18 Alpha Cyg Deneb 20 40.7 +45 12 1.26 1600.0 A2Ia
19 Beta Cru 12 46.6 -59 35 1.28 490.0 B0.5III
20 Alpha Leo Regulus 10 07.3 +12 04 1.36 84.0 B7V
21 Alpha Cru Acrux 12 25.4 -62 59 1.39 370.0 B0.5IV
22 Epsilon CMa Adhara 06 57.8 -28 57 1.48 680.0 B2II
23 Lambda Sco Shaula 17 32.3 -37 05 1.60 310.0 B1V
24 Gamma Ori Bellatrix 05 24.0 +06 20 1.64 470.0 B2III
25 Beta Tau Elnath 05 25.0 +28 36 1.65 300.0 B7III

Забележки:

Сириус е най-ярката звезда в небето. Сириус В е бяло джудже, подобно на Процион В. Те имат подобни маси като Слънцето, но техните диаметри са само 1/50 от диаметъра на Слънцето.

С изключение на Слънцето, Алфа от Кентавър е най-близката до нас звезда в небето. Тя има два компонента - А и В, които са близо една до друга и могат да се различат в малък телескоп. Третият компонент на звездата, наречен Проксима, е плаха звезда, отдалечена от А и В, и е най-близката до нас.

Спектралният тип показва температурата и яркостта на звездите. Температурата, от горещите до хладните звезди, преминава през класовете в реда О-В-А-F-G-K-M. Във всеки клас има подкласове от 0 до 9. Яркостта, а и големината, се означава с римски цифри, като I означава свръхгигант, III е гигант, а V е джудже.

Ярките познати звезди в нашата галактика са предимно много силни червени свръхгиганти. Те имат спектрален тип М0-8 Iа+ и абсолютен магнитуд от -9 до -10 (около 4,000,000 пъти по-ярки от Слънцето). Предполага се, че имат маса, 30 пъти по-голяма от тази на Слънцето.

< Какво са звездите ? >   < Списък със звезди >  < Най-близките звезди >

© 2010 - Всички права запазени - Информациона Страница по Астрономия.
За най-добър изглед на сайта изпозлвайте Mozilla FireFox.
Създател
Борислав Ботев ™