image

     ПГ по КТС гр. Правец     
 
Млечният път - Нашата галактика
През ясните и особено безлунните нощи на юли, август и септември привлича погледа на всеки млечнобялата ивица, която опасва небосвода. Като река се разлива тя по небето. На места "тече" спокойно, в тясно корито, и изведнъж "се разлива" и разширява. На едно място тя се разделя на два ръкава, които отново се съединяват в една широка, млечнобяла река, която "тече" по небесната сфера. Това е Млечният път. Той преминава през съзвездията Еднорог, Малко куче, Орион, Близнаци, Бик, колар, Персей, Жираф, Касиопея, Андромеда, Цефей, Гущер, Лебед, Лира, Стрела, Орел, Щит, Стрелец, Змиеносец, Южна корона, Скорпион, Прав ъгъл, Вълк, Южен триъгълник, Кентавър, Пергел, Южен кръст, Муха, Кърма, Корабни платна и Кормило.Във Вселената звездите и дифузните мъглявини (светли и тъмни) образуват гигантски звездни системи, които се наричат галактики. Млечният път е нашата галактика, в която е нашата Слънчева система, заедно с още 200 милиарда звезди и планети, хиляди звездни купове и мъглявини. Млечният път е гигантска спирална галактика с маса между 750 милиарда и 1 трилион слънчеви маси, има диаметър около 100 000 светлинни години и дебелина едва 1000 светлинни години. Всички звезди, които се виждат с невъоръжено око принадлежат на Млечния път. Формата й наподобява двойно изпъкнала леща, чийто радиус на централната част е около 15000 светлинни години.

В следващите 5 милиарда години Слънцето ще привърши своето водородно гориво и ще се превърне в червен гигант - звезда, която е приключила ядрения синтез и започва изгарянето на хелия. Започвайки да губи маса, Слънцето ще се раздуе. Възможно е неговият диаметър да нарастне около 170 пъти. Заради загубата на маса неговото гравитационно поле ще се намали и орбитите на всички планети ще се разширят, а Меркурий, Венера и Земята ще бъдат унищожени. На този етап от своя живот Слънцето ще разпръсне външните си слоеве, формирайки планетарна мъглявина, а в центъра ще остане горещото му ядро - бяло джудже.
Спиралните ръкави на Галактиката са места на концентрация на звезди и междузвезден прах. Това са областите на звездообразуване и йонизиране на водорода. В пространството между ръкавите средната плътност на веществото е два-три пъти по-малка, отколкото в самите ръкави. Нашата Галактика се върти около своя център в посока на часовниковата стрелка, ако се гледа от северния й полюс, който е в съзвездието Косите на Вероника. От това въртене галактиката постоянно се деформира.Слънчевата система лежи на около 20 св.г. над екваториалната галактична равнина и на около 28000 светлинни години от центъра на Галактиката, във вътрешния край на ръкава Орион, така, че гледайки към съзвездието Орион, ние гледаме към края на Млечния път. Цялата слънчева система се върти около центъра на Галактиката - при скорост от 220 км. в секунда, на нея са й необходими около 250 млн.години за една обиколка и този период се нарича галактическа или космическа година. От своето формиране досега Слънцето е направило по-малко от 25 обиколки около центъра на галактиката.

Съществуването на Млечния път на небесната сфера се дължи на обстоятелството, че далечните звезди на нашата Галактика не могат да се виждат с просто око поотделно и поради това се получава тази млечнобяла ивица, която опасва цялата небесна сфера. С телескоп обаче се вижда, че "облаците" на Млечния път са образувани от отделни звезди.

Облакообразната структура на Млечния път (наблюдаваните по-ярки и по-тъмни облаци в него) се дължи преди всичко на това, че звездите в нашата Галактика не са равномерно разпределени. На места в нея те са "по-нагъсто", а на места - "по-нарядко". Но само с този факт не може да се обясни наблюдаваната структура на Млечния път. Съществена роля за тази структура играят многобройните тъмни мъглявини от поглъщаща материя с различни размери и форма, с каквито е особено богата нашата Галактика. Самото разделяне на Млечния път на два ръкава (в съзвездието Лебед) се дължи на тъмна мъглявина. Тъмна мъглявина закрива и ядрото на нашата Галактика и затова то не се наблюдава нито с просто око, нито с телескоп, колкото и голям да е той. Но ядрото на нашата Галактика се фотографира в инфрачервени лъчи и се "наблюдава" с радиотелескоп. Ядрото на галактиката се намира в посока на съзвездието Стрелец, скрито от пряко наблюдение във видимия диапазон заради поглъщането на светлинните лъчи от междузвездния прах. Наблюденията в инфрачервения и радиодиапазона, а също така в рентгеновия и гама-диапазона навеждат на извода, че в центъра на галактиката има черна дупка. Координатите на галактичния център на небесната сфера са: RA=17:45.6 h и DE=-28:56 deg.

Млченият път е част от голяма група от галактики, наречена Локалната група, която включва няколко десетки различни галактики на разстояние до 3 милиона св.г. Една от тях, галактиката Андромеда, е със сходни размери като нашата Галактика. Локалната група е част от огромен куп галактики (купът от галактики Дева), който включва над 5000 галактики и е с размер около 100 млн.св.г. Ние не знаем къде точно във Вселената се намираме отвъд този регион.
от: Астрономия речник

© 2010 - Всички права запазени - Информациона Страница по Астрономия.
За най-добър изглед на сайта изпозлвайте Mozilla FireFox.
Създател
Борислав Ботев ™