Съзвездието Голямото куче се вижда най-добре през нощите от януари до март. Заобиколено е от съзвездията Кормило, Гълъб, Заек, Единорог.
      В ясна и безлунна нощ в съзвездието Голямото Куче могат да се видят с просто око 80 звезди, но само 10 от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. Между тях е звездата Сириус – най-ярката звезда върху цялата небесна сфера.
Петте най-ярки звезди от съзвездието Голямото куче образуват характерната геометрична фигура на това съзвездие – удължен ромбоид, на който около най-източния връх има редица от няколко слаби звездички. Не се изисква голямо усилие на въображението, за да се види в тази фигура бягащо куче с дълга извита опашка, на което в устата блести звездата Сириус, каквото се рисува в старинните звездни карти и атласи.
      Съзвездието Голямото куче дължи своята известност преди всичко на Сириус – най-ярката звезда, която е от минус 1m, 4. тя е и една от най-близките до нас звезди. От нея ни отделят само 9 св.г.
      Изучавайки собственот движение на Сириус, Бесел направил заключение, че тази звезда има невидим спътник. Действително такъв бе открит. Оказа се, че той е звздичка от 8m, 6. Този спътник на Сириус се оказа първата открита звезда бяло джудже. Масата му е приблизително развна на масата на Слънцето, но диаметърът мъ е само три пъти по-голям от диаметъра на Земята. Сладователно неговата средна плътност е невъобразимо голяма.
Интересен обект в съзвездието Голямото куче, достъпен за наблюдение с прост ооко , е затъмнителното променливата звезда UW. Блясъкът й се изменя от 4, m 5 до 4 m,8 с период 4,4 денонощия.
      Малко съзвездие, разположено на юг от небесния екватор и до Орион, включва в себе си най-ярката звезда на небето - Сириус. Счита се, че то наподобява едно от кучетата, които съпровождат ловеца Орион. Съзвездието Голямо куче се вижда най-добре през месеците януари, февруари и март. Около него са разположение съзвездията Кормило, Гълъб, Заек и Еднорог.
      В ясна нощ в съзвездието могат да се видят до 80 звезди с просто око, но само 10 от тях са по-ярки от четвърта звездна величина. Петте най-ярки звезди образуват характерната фигура на съзвездието, наподобяваща бягащо куче с извита опашка, на което в устата блести звездата Сириус. Съзвездието дължи своята известност най-вече на Сириус – най-ярката звезда, която е от –1.4”. Тя е една от най-близките до нас звезди – намира се на разстояние почти 9 светлинни години.
      Интересен обект в съзвездието Голямо куче, достъпен за наблюдения с просто око, е затъмнително-променливата звезда UW. Блясъкът й се изменя от 4.5” до 4.8” с период 4.4 денонощия.

Мит за съзвездието Голямо Куче

     Стройният и красив ловец Орион имал две кучета - Голямото куче и Малкото куче. С тях той ходел из горите и планините за диви зверове.